NaslovnaO ZavoduSvetski dan dijabetesa – 14. novembar 2022. godine

Svetski dan dijabetesa – 14. novembar 2022. godine

„Obrazovanjem za bolje sutra”

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar, obeležava se na dan kada je rođen Frederik Banting, naučnik koji je sa Čarls Bestom 1922. godine otkrio insulin. Otkriće insulina, njegova masovna proizvodnja, distribucija širom sveta i razvoj savremenih insulinskih preparata su u potpunosti transformisali lečenje dijabetesa. Međutim, i posle 100 godina od otkrića insulina, u svetu još uvek nije obezbeđena potpuna dostupnost dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti svim osobama obolelim od dijabetesa. Potrebno je da: lekovi, nove tehnologije, podrška i zdravstvena zaštita budu dostupni svim osobama sa dijabetesom;
donosioci odluka povećaju ulaganja u zdravstvenu zaštitu i prevenciju dijabetesa.
Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa 2021–2023. je „Dostupnost dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti: obrazovanjem za bolje sutra”.

Ključne poruke Svetskog dana dijabetesa 2022. godine:

Dostupnost insulina. Sto godina nakon njegovog otkrića, insulin i dalje ostaje van domašaja mnogih kojima je potreban.
Dostupnost oralnih lekova za dijabetes. Oralni lekovi koji su neophodni za kontrolu tipa 2 dijabetesa su često nedostupni, posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodom.
Dostupnost opreme i pomagala za samokontrolu dijabetesa. Praćenje glukoze u krvi je osnovna komponenta u lečenju dijabetesa. Još uvek velikom broju obolelih osoba nije obezbeđena potpuna dostupnost potrebnoj opremi i pomagalima za samokontrolu dijabetesa.
Dostupnost obrazovanja i psihološka podrške. Za uspešno upravljanje dijabetesom, obolelim osobama je potrebno kontinuirano obrazovanje.
Dostupnost zdravih, bezbednih namirnica i prostora za fizičku aktivnost. Ove osnovne komponente prevencije i lečenja dijabetesa neophodno je obezbediti osobama koji žive sa dijabetesom ili imaju visok rizik za nastanak dijabetesa.
Dijabetes u svetu

Dijabetes je nezarazna bolest koja je potencijalno opasna po život i može imati teške posledice na pojedince, njihove porodice, zdravstvene sisteme i nacionalne ekonomije. Kasno otkrivanje dijabetesa, neadekvatno lečenje i nedostatak podrške pacijentu, može dovesti do ozbiljnih i po život opasnih komplikacija, kao što su: srčani ili moždani udar, otkazivanje rada bubrega, slepilo i amputacija donjih ekstremiteta.

Svaka deseta odrasla osoba u svetu (537 miliona) ima dijabetes. Očekuje se da će broj obolelih do 2030. godine porasti na 643 miliona, a do 2045. godine na 783 miliona.
Gotovo svaka druga odrasla osoba sa dijabetesom (44%) ne zna da ima ovu bolest. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa.
3/4 osoba sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodom.
541 milion odraslih osoba ima povišen rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa.
Više od 1,2 miliona dece i adolescenata (0–19 godina) živi sa tipom 1 dijabetesa.
Dijabetes je 2021. godine bio povezan sa 6,7 miliona smrtnih ishoda.
Na dijagnostiku i lečenje dijabetesa u svetu 2021. godine potrošeno je najmanje 966 milijardi dolara – 9% ukupnih troškova zdravstvene zaštite.
Svako šesto živorođeno dete izloženo je povišenom nivou glukoze u krvi tokom trudnoće.
Dijabetes u Srbiji

Dijabetes je peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima.
Procenjuje se da oko 460.000 odraslog stanovništva Srbije zna da ima dijabetes.
Kod približno 36% obolelih (250.000) dijabetes još uvek nije otkriven, tako da ukupan broj obolelih (otkrivenih i neotkrivenih slučajeva) iznosi oko 710.000.
Polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo.
Dijabetes se često otkriva slučajno, kada je bolest uznapredovala i komplikacije nastupile. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, gotovo 1/3 pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku postavljanja dijagnoze dijabetesa.
U našoj zemlji od ove bolesti godišnje umre oko 3400 osoba. U 2021. godini Srbija je na osnovu standardizovane stope mortaliteta od 16,3 na 100.000 stanovnika pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti.
Značaj obrazovanja za optimalnu kontrolu dijabetesa

Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika i osoba sa dijabetesom je osnovni preduslov optimalne dijabetološke zdravstvene zaštite: ranog otkrivanja dijabetesa, dobre kontole bolesti i sprečavanja nastanka njegovih komplikacija.

Isticanje potrebe unapređenja dostupnosti obrazovanja o dijabetesu zdravstvenim radnicima i osobama sa dijabetesom je u središtu ovogodišnje kampanje Svetskog dana borbe protiv dijabetesa. U tom cilju, Internacionalna dijabetes federacija (IDF) je pokrenula novu, onlajn platformu, koja sadrži besplatne interaktivne kurseve namenjene osobama sa dijabetesom, njihovim pružaocima podrške i zdravstvenim radnicima. Ovi kursevi imaju za cilj da putem razmene informacija omoguće pacijentima bolje razumevanje prirode dijabetesa, a samim tim i uspešniju kontrolu bolesti. Istovremeno, dostupni brojni kursevi omogućavaju zdravstvenim radnicima da budu u toku sa različitim aspektima upravljanja i lečenja dijabetesa.

U protekle dve godine, zbog pandemije infekcije COVID-19, osobe sa dijabetesom su bile izložene dodatnom, velikom zdravstvenom riziku. Oboleli od dijabetesa su podložniji komplikacijama i smrtnom ishodu od COVID-19 infekcije. Ovo je posebno izraženo kod starijih osoba i kada dijabetes nije adekvatno kontrolisan. U svetu je prisutna zabrinutost zdravstvenih radnika da bi epidemija COVID-19 infekcije mogla imati za posledicu veću usmerenost pažnje i resursa na zarazne bolesti, na štetu svih nezaraznih bolesti, uključujući dijabetes. Ovo bi moglo dovesti do još izraženijeg porasta učestalosti komplikacija dijabetesa.

Obeležavanje Svetskog dana dijabetesa predstavlja idealnu priliku da se u svetu podigne nivo svesti o dijabetesu i obezbedi potpuna dostupnost dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti svim osobama obolelim od dijabetesa.

Tim povodom Zavod za javno zdravlje Kruševac, Služba polivalentne patronaže DZ Kruševac i učenici Medicinske škole,  danas, 14. novembra od 11:30-13 časova, ispred Doma sindikata, organizuje  besplatno merenje šećera u krvi i krvnog pritiska, deliti promotivni materijal i savete zainteresovanim sugrađanima za uspešnu kontrolu ove bolesti.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA