Aerozagađenje u zimskom periodu i preporuke

Zavod za javno zdravlje Kruševac vrši kontinuirani monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji Grada Kruševaca kroz praćenje osnovnih zagađujućih materija, sumpordioksida, azotnih oksida, čađi, ukupnih taložnih materija i teških metala u taložnim materijama prema važećoj zakonskoj regulativi.
U zimskim mesecima dolazi do povećanja koncentracija čađi, kako zbog nepotpunog sagorevanja fosilnih goriva tako i zbog ''tromosti atmosfere'', visokog vazdušnog pritiska i vlažnosti vazduha kao i drugih nepovoljnih klimatskih faktora.

Preporuke Zavoda za javno zdravlje za takve dane su:

-    Smanjiti kretanje i boravak na otvorenom u gradskoj zoni, posebno u jutarnjim i večernjim časovima, kada je koncentracija čađi u vazduhu najveća.
-    Smanjiti provetravanje prostorija do promene vremenskih prilika.
-    Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici, starija populacija, mala deca, trudnice preporučuje se, ako su u mogućnosti, boravak u sredinama  gde nema zagađujućih materija.
-    Hroničnim bolesnicima redovno uzimanje terapije uz konsultacije sa lekarom.

Stručni ispiti

Obaveštenje o organizovanju polaganja stručnog ispita


Od 01.05.2019. godine organizovanje polaganja stručnih ispita preuzima Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333408/strucni-ispiti.php

PTNoiseKS1-2020

PTNoiseKS1-2020 ( 7. krug )

Međulaboratorijsko uporedno merenje nivoa buke u životnoj sredini

Septembar 2020. u Kruševcu,
tačan datum - USKORO

 

I u ovom krugu, očekuje se da skup ima međunarodni karakter. Svoje interesovanje najavile su vodeće laboratorije za merenje nivoa buke u životnoj sredini iz BiH, S Makedonije, Albanije i Srbije.

 

                                                                                     Prijava / Applications             

                              Katalog _PTNoise_(srps) / Catalog _PTNoise_(engl)

     1

2

3

4

5

6

 PTNoiseKS1 2016