NaslovnaO ZavoduINSTRUKCIJA O KOMERCIJALNOM TESTIRANJU NA COVID-19

INSTRUKCIJA O KOMERCIJALNOM TESTIRANJU NA COVID-19

Uplate za testiranje na lični zahtev građana RT-PCR metodom, radi ispitivanja prisustva virusa SARS-CoV-2, vrše se isključivo na žiro račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34, podračun za posebne namene RFZO-za usluge RT-PCR testiranja na prisustvo SARS CoV2.

-

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANjA NA PRISUSTVO SARS CoV2
 
FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA
 
PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 290
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG
 
Dopuna Instrukcije za uplatu sredstava za uslugu  RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2  na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANjA NA PRISUSTVO SARS CoV2 za strane državljane:
 
STRANI DRŽAVLjANI:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA

-

Od 21.05.2020. na teritoriji Rasinskog okruga, u Zavodu za javno zdravlje Kruševac, laboratoriji Centra za humanu mikrobiologiju (zgrada iza upravne zdrage Zavoda), radnim danima od 08 do 10 časova, vršiće se komercijalno testiranje na COVID-19.
Poželjno je zakazati testiranje na telefone: 037/438-794, 037/427-241 i 037/422-951, radnim danom od 08 do 14h!

Kategorije lica na koje se procedura odnosi:

A.    Građani, državljani Republike Srbije, koji putuju u inostranstvo,
B.    Građani, strani državljani, koji se trenutno nalaze na teritoriji Republike Srbije, a žele da napuste zemlju,
C.    Državljani Republike Srbije, koji su ušli u zemlju, bez negativnog RT-PCR testa, stavljeni u kućnu izolaciju od 14 dana, ukoliko žele da skrate period izolacije

Obavljanje testiranja:

•    Testiraju se uzimanjem uzorka (bris nosa i grla) i analizom uzetog uzorka, primenom RT-PCR –SARS-CoV2 testa, u laboratorijama imenovanim za testiranje na COVID-19, tokom trajanja epidemije COVID-19
•    Testiranje se obavlja na lični zahtev,
•    Testiranje na lični zahtev građana košta 9.000,00 RSD,
•    Uzimanje brisa se obavlja u Zavodu za javno zdravlje Kruševac, laboratoriji Centra za humanu mikrobiologiju (zgrada iza upravne zdrage Zavoda), radnim danima od 08 do 10 časova
•    Rezultat testiranja stiže u proseku za dva do tri dana od momenta uzimanja uzorka, izuzetno duže.