NaslovnaJavne nabavkeO ZavoduJavne nabavke za 2014. godinu

Javne nabavke za 2014. godinu

 

Plan nabavki za 2014. godinu

 

13. Putnicko vozilo

-

12. Medicinska plastika

Izmena i dopuna JNMV Medicinska plastika - cena bez PDV-a

Obavestenje - Izmena i dopuna JNMV medicinska plastika

 

11. Potrošni materijal za aparat za Kolilert i Enterolert

 

10. Aparat za Kolilert i Enterolert

-

9. Kancelarijski materijal 15.04.2014. god.

Obaveštenje o pojašnjenju JNMV Kancelarijski materijal - Partija 1 Toneri i trake, 17.04.2014. god.

-

8. Električna energija 04.04.2014. god.

Obaveštenje - Izmena dokumentacije i roka JNMV Električne energije 14.04.2014. god.

Izmena i produzenje roka JNMV Električne energije 14.04.2014. god.

Obaveštenje - Izmena dokumentacije i roka JNMV Električne energije 08.04.2014. god.

Izmena i produzenje roka JNMV Električne energije 08.04.2014. god.

-

7. Laboratorijsko staklo 27.03.2014. god.

Obaveštenje - Izmena dokumentacije i roka JNMV Laboratorijsko staklo 01.04.2014. god.

Izmena i produženje roka JNMV Laboratorijsko staklo 01.04.2014. god.

-

6. Testovi za MINI-VIDAS 21.03.2014. god.

Obaveštenje - Produženje roka JNMV Testovi za MINI-VIDAS 22.03.2014. god.

-

5. Preparati za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 17.04.2014. god.

 

4. Hemikalije za laboratorijska ispitivanja 14.03.2014. god

Izmena i produženje roka JNMV Hemikalije za laboratorijska ispitivanja 25.03.2014. god.

Obaveštenje - Izmena dokumentacije i roka JNMV Hemikalije za laboratorijska ispitivanja 21.03.2014. god.

Obaveštenje - Izmene i dopune JNMV Hemikalije za laboratorijska ispitivanja 20.03.2014. god.

Izmene i dopune JNMV Hemikalije za laboratorijska ispitivanja 20.03.2014. god.

-

3. Antibiogram diskovi 28.02.2014. god.

Obaveštenje - Izmene i dopune JNMV Antibiogram diskovi 04.03.2014. god.

Izmene i dopune JNMV Antibiogram diskovi 04.03.2014. god.

-

2. Podloga za mikrobiološku laboratoriju 14.02.2014. god.

Obaveštenje - Izmene i dopune JNMV Podloga za mikrobiološku laboratoriju 21.02.2014. god.

Izmene i dopune JNMV Podloga za mikrobiološku laboratoriju 21.02.2014. god.

-

1. Laboratorijski testovi 11.02.2014. god.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA