NaslovnaUslugeIspitivanje namirnicaUslugeHemijska ispitivanja namirnica

Hemijska ispitivanja namirnica

U okviru hemijskog ispitivanja namirnica određuju se:

 • pH vrednost
 • Sadrža etanola
 • Sadržaj pravog ekstrakta
 • Sadržaj ekstrakta u osnovnoj sladovini
 • Sadržaj K-sorbata
 • Sadržaj Na-benzoata
 • Sadržaj suve materije
 • Sadržaj isparljivih kiselina
 • Veštačke boje
 • Veštački zaslađivači
 • Sadržaj kofeina
 • Sadržaj kinina
 • Sadržaj vlage
 • Sadržaj vlage (računajući na suvu materiju)
 • Stepen kiselosti
 • Sadržaj NaCl (kuhinjsknj soli)
 • Sadržaj masti
 • Kiselinski broj (za masti)
 • Peroksidni broj
 • Sadržaj jodida
 • Ukupne kiseline izražene kao sirćetna kiselina
 • Ekstraktivne materije (kafa)
 • Saharoza
 • Direktno redukujući šećer
 • Sadržaj polifosfata
 • Sadržaj nitrita
 • Energetska vrednost obroka - % vlage
 • Energetska vrednost obroka - % masti
 • Energetska vrednost obroka - % belančevina
 • Energetska vrednost obroka - % ugljenih hidrata
 • Ukupna kalorijska vrednost
 • Olovo – Pb
 • Kadmijum - Cd
 • Cink - Zn
 • Nikal – Ni
 • Bakar – Cu
 • Gvožđe – Fe
 • Mangan – Mn
 • Hrom – Cr
 • Kalaj – Sn
 • Kobalt – Co
 • Arsen – As
 • Živa – Hg

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA