NaslovnaIzveštajiZdravstvena ispravnost životnih namirnica

Zdravstvena ispravnost životnih namirnica

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe kontiuirano se obavlja kontrola i prati stanje zdravstvene ispravnosti namirnica. Kontrolu vrši Zavod za zaštitu zdravlja, kao jednu od svojih osnovnih delatnosti, u saradnji sa Republičkom sanitarnom inspekcijom, a u okviru zdravstvenog nadzora nad proizvodnjom i prometom namirnica.

Zavod vrši mikrobiološku i hemijsku kontrolu namirnica i predmeta opšte upotrebe domaćeg porekla iz industrije, zanatske proizvodnje i prometa. Kontrola i način uzimanja uzoraka za vršenje analiza životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti vrši se na način i pod uslovima koji su ordređeni Uputstvom poropisanim od strane Saveznog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Pod kontrolom zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe u smislu ovog Uputstva podrazumeva se učestalost i način uzimanja uzoraka namirnica radi laboratorijskog ispitivanja higijenske ispravnosti.

U našem Zavodu kontrola ispravnosti životnih namirnica radi se kao sistematska i nesistematska. Pod sistematskom kontrolom zdravstvene ispravnosti namirnica u smislu ovog Uputstva podrazumeva se uzimanje 15 uzoraka namirnica i predmeta opše upotrebe na 1000 stanovnika godišnje (što je preporuka). Pod nesistematskom kontrolom zdravstvene ispravnosti namirnica podrazumeva se uzorkovanje povremeno kod sumnje da je došlo do trovanja i prema epidemiološkim indikacijama.

Analizom rezultata laboratorijskih analiza kontrole životnih namirnica bilo kroz sistematsku kontrolu, bilo kroz akcije Sanitarne inspekcije, uočeno je da veliki broj neispravnih namirnica na celom terenu koji pokriva naš Zavod potiče iz zanatske proizvodnje gde je primećen trend porasta neispravnosti.

Prateće podatke dobijene kontrolom životnih namirnica i sagledavanje stepena ispravnosti odnosno neispravnosti za nas kao lekare bitno je, jer možemo da procenjujemo rizik po zdravlje stanovništva. Iz tih razloga jasno je da se ne može ostaviti savesti proizvođača da li hoće ili ne i u kom obimu da kontroliše svoj proizvod. Za bezbednost zdravlja ljudi kontrola namirnica treba da se obavlja bar jedanput mesečno (lako kvarljive namirnice i cešće), a proizvođači svoje proizvode kontrolišu uglavnom tek po nalogu inspekcije.

Zato je dobro iznaći način da se proizvođači hrane i oni koji je distribuiraju i prodaju odnosno vlasnici SZR-a i ugostiteljskih objekata obavežu da redovno kontrolišu svoje proizvode.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA