NaslovnaIzveštajiČvrste otpadne materije

Čvrste otpadne materije

Gradske deponije smeća

Na teritoriji Rasinskog oktruga samo dve gradske deponije (Trestenik i Kruševac) imaju status “higijenska”, na kojima se vrši kontrolisano nasipanje, a ostale gradske deponije (Brus, Alkesandrovac i Varvarin) spadaju u grupu nehigijenskih deponija.

Komunalne radne organizacije u svim naseljima raspolažu sa tipskim vozilima za sakupljanje i izvoženje čvrstih otpadnih materija na deponije smeća.

Detaljni prikaz stanja konačne dispozicije čvrstih otpadnih materija dat je u tabeli broj 5, u prilogu izveštaja.

Seoske deponije smeća

Konačna dispozicija čvrstih otpadnih materija iz seoskih naselja obavlja se neorganizovano i na razne načine. Iznošenje smeća van sela obavlja se najčešće na proizvoljno odabrane površine pored seoskih puteva i priobalja reka formirajući na taj način “divlje” deponije smeća, koje sa aspekta ugrožavanja kvaliteta životne sredine predstavljaju ozbiljan problem. U naseljima gde ima manjih vodotoka isti su pretvoreni u kolektore za ispuštanje otpadnih voda i čvrstih otpadnih materija. Drugi deo seoskih domaćinstava sakuplja i deponuje čvrste otpadne materije u dvorišta ili ih mešaju sa otpadnim materijama iz staja i obora.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA