NaslovnaFinansijski izveštajO ZavoduFinansijski izvestaj dnevne isplate

Zavod za javno zdravlje Kruševac
Vojvode Putnika 2, 37000 Kruševac
PIB 100480972
Mat br. 07145764
Registarski br. 6145532727
Podračun: 840-206661-72

 

Finansijski izveštaj dnevne isplate na dan 24.04.2019. godine

 

STANJE SREDSTAVA NA PODRAČUNU NA DAN 24.04.2019. GOD.

2.094.176,88 din

1.

Stanje prethodnog dana 23.04.2019. godine

2.130.598,52 din

2.

Priliv od RFZO-a

0 din

3.

Ostale uplate - uplata Budžeta

0 din

4.

Ostale uplate

95.110,00 din

5.

Isplaćeno prethodnog dana 23.04.2019. godine

131.531,64 din

UKUPNO:

2.094.176,88 din

R.br.

VRSTA OBAVEZA

IZNOS

1.

Laboratorijski i medicinski materijal

0 din

2.

Ostali materijalni troškovi

0 din

3.

Energenti

0 din

4.

Komunalne usluge

0 din

5.

Usluge komunikacija

0 din

6.

Troškovi osiguranja

0 din

7.

Tekuće popravke i održavanja

0 din

8.

Troškovi ostalih usluga

117.484,16 din

9.

Zarade zaposlenih

0 din

10.

Prevoz i troškovi putovanja zaposlenih

7.047,00 din

11.

Ostala plaćanja

7.000,48 din

UKUPNO:

131.531,64 din