NaslovnaIzveštajiČvrste otpadne materije

Čvrste otpadne materije

Gradske deponije smeća

Na teritoriji Rasinskog oktruga samo dve gradske deponije (Trestenik i Kruševac) imaju status “higijenska”, na kojima se vrši kontrolisano nasipanje, a ostale gradske deponije (Brus, Alkesandrovac i Varvarin) spadaju u grupu nehigijenskih deponija.

Komunalne radne organizacije u svim naseljima raspolažu sa tipskim vozilima za sakupljanje i izvoženje čvrstih otpadnih materija na deponije smeća.

Detaljni prikaz stanja konačne dispozicije čvrstih otpadnih materija dat je u tabeli broj 5, u prilogu izveštaja.

Seoske deponije smeća

Konačna dispozicija čvrstih otpadnih materija iz seoskih naselja obavlja se neorganizovano i na razne načine. Iznošenje smeća van sela obavlja se najčešće na proizvoljno odabrane površine pored seoskih puteva i priobalja reka formirajući na taj način “divlje” deponije smeća, koje sa aspekta ugrožavanja kvaliteta životne sredine predstavljaju ozbiljan problem. U naseljima gde ima manjih vodotoka isti su pretvoreni u kolektore za ispuštanje otpadnih voda i čvrstih otpadnih materija. Drugi deo seoskih domaćinstava sakuplja i deponuje čvrste otpadne materije u dvorišta ili ih mešaju sa otpadnim materijama iz staja i obora.

U tabeli broj 6 dat je prikaz načina otklanjanja čvrsti otpadnih materija iz seoskih domaćinstava. Neretko se dispozicija obavlja primenom kombinovanog načina (sva tri oblika dispozicije).

Poslednje vesti

cert 
rszdravlje 
whologo 
batut
doktor
krusevacEPZZO

RFZO

DILS

© 2017 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.