NaslovnaIzveštaji

Izveštaji

U realizaciji programskih zadataka iz oblasti higijene na teritoriji Rasinskog okruga učestvovao je Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca uz aktivno učešće nadležnih inspekcijskih službi, a posebno službi Republičke sanitarne inspekcije.

U toku 2008. godine uzorkovano je i analizirano 8702 uzoraka vode za piće, 4119 uzoraka namirnica, 5945 uzoraka vazduha, 4096 briseva ruku radnika i predmeta opšte upotrebe, 743 uzoraka površinske vode i 690 uzoraka otpadne vode.