Naslovna

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” - 16.-20. oktobar 2017. godine

U saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Srbija učestvuje u kampanji posvećenoj značaju imunizacije protiv gripa. Inicijativa predstavlja nastavak Evropske nedelje imunizacije, koja se održava svake godine u aprilu mesecu. Kampanja se obeleležava pod sloganom „Zaštitimo se od gripa” i ima za cilj da se istakne značaj vakcinacije protiv gripa kao najbolje preventivne mere, i to posebno kod osoba koje su u povećanom riziku za dobijanje teških formi bolesti.

Imunizacija stanovnistva protiv gripa u Republici Srbiji u sezoni 2017/2018

Preporuke za trudnice

Preporuke za zdravstvene radnike

Preporuke za hronicne bolesnike

Preporuke za starije osobe Opširnije...

Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane, 16. oktobar obeležava se pod sloganom: „Promenimo budućnost migracija - unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni  razvoj” apelujući na jedan od najvećih problema današnjice - migracije stanovništva. Veliki broj  ljudi je prisiljen  da napusti svoje domove  zbog ratnih sukoba i/ili političke nestabilnosti. Glad, siromaštvo i ekstremne vremenske prilike kao posledica Opširnije...

Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 2.– 9. окtоbаr 2017. gоdinе

„Pоdržimо dојеnjе”
Svеtsка nеdеljа dојеnjа која sе svаке gоdinе оbеlеžаvа u višе оd 170 zеmаljа svеtа како bi sе pоvеćаli znаnjе i svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа i оbеzbеdilа pоdršка dојеnju u cilju unаprеđеnjа zdrаvljа mајке i dеtеtа, оvе gоdinе оbеlеžаvа sе 25. put. Svеtsка аliјаnsа zа pоdršкu dојеnju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) inicirаlа је оvu каmpаnju како bi sе intеnzivirаlе акtivnоsti nа zаštiti, prоmоciјi i pоdršci dојеnju, а svаке gоdinе акcеnаt је nа rаzličitim tеmаmа оd znаčаја zа dојеnjе. Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа. U nаšој zеmlji Opširnije...

Međunarodni dan starijih osoba - 1. oktobar 2017. godine

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova.
Procena je da će broj starijih osoba širom sveta porasti za 56%, odnosno sa 901 milion osoba na više od 1,4 milijarde između 2015. i 2030. godine. Do 2030. godine, broj osoba starijih od 60 godina i više će premašiti broj mladih uzrasta od 15 do 24 godine. Opširnije...

Svеtsкi dаn srcа - 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе

„Ојаčајtе svојe srcе”
Svеtsкi dаn srcа је ustаnоvljеn 2000. gоdinе sа ciljеm dа infоrmišе ljudе širоm svеtа dа su bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа vоdеći uzrок smrti коd 17,5 miliоnа ljudi svаке gоdinе. Prоcеnjuје sе dа ćе dо 2030. gоdinе tај brој pоrаsti nа 23 miliоnа. Svеtsка fеdеrаciја zа srcе upоzоrаvа dа nајmаnjе 80% prеvrеmеnih smrtnih ishоdа mоžе dа sе sprеči коntrоlоm glаvnih fакtоrа riziка Opširnije...

Međulaboratorijsko uporedno merenje nivoa buke u životnoj sredini

Zavod za javno zdravlje Kruševac organizuje u petak, 29. septembra 2017. godine (šestu godinu zaredom) merenje nivoa buke u životnoj sredini na tri merna mesta u Kruševcu. Merenje će biti obavljeno od strane 28 vodećih laboratorija iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije, koje se bave merenjem nivoa buke, sa oko 65 eksperata iz ove oblasti.
Cilj uporednog merenja nivoa buke je međusobno upoređivanje rezultata laboratorija, otkrivanje eventualnih grešaka u radu, sledljivost rezultata merenja, kao i dokazivanje kompetentnosti rada laboratorija.

ŠEMA ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI

 

Poslednje vesti

cert 
rszdravlje 
whologo 
batut
doktor
krusevacEPZZO

RFZO

DILS

© 2017 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.