NaslovnaO Zavodu

Svetski dan dijabetesa – 14. novembar 2022. godine

„Obrazovanjem za bolje sutra”

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar, obeležava se na dan kada je rođen Frederik Banting, naučnik koji je sa Čarls Bestom 1922. godine otkrio insulin. Otkriće insulina, njegova masovna proizvodnja, distribucija širom sveta i razvoj savremenih insulinskih preparata su u potpunosti transformisali lečenje dijabetesa. Međutim, i posle 100 godina od otkrića insulina, u svetu još uvek nije obezbeđena potpuna dostupnost dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti svim osobama obolelim od dijabetesa. Potrebno je da: Opširnije...

Svetski dan hrane – 16. oktobar 2022. godine

Oktobar – mesec pravilne ishrane

Organizacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization, FAO) svake godine obeležava 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana hrane je „Unapređenje proizvodnje hrane = bolja ishrana = zdravija životna sredina = bolji kvalitet života: da ne ostavimo nikog iza sebe”.  
Svake godine svet se suočava sa novim izazovima u oblasti proizvodnje hrane: tehnologija proizvodnje hrane se menja, a poseban izazov Opširnije...

COVID-19

Tеstirаnjе nа COVID-19 nа lični zаhtеv

Priliкоm dоlаsка nа tеstirаnjе sа sоbоm trеbа dа imаtе lični dокumеnt (ličnа каrtа ili pаsоš) i dокаz о izvršеnој uplаti pоtrеbnоg iznоsа.

Infоrmаciје о tоmе коliко коštа tеstirаnjе ili како dа pоpunitе uplаtnicu, mоžеtе prоnаći nа sајtu Rеpubličкоg fоndа zа zdrаvstvеnо оsigurаnjе https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

Telefoni za informacije:  037/445-090 (laboratorija za humanu mikrobiologiju)

                                      037/427-241 i 037/438-794 lokal 17 (prijem laboratorije za humanu mikrobiologiju)

                                      037/438-794 i 427-241, lokal 20 (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - epidemiologija)

 

Obaveštenje - rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

Svi putnici iz međunarodnog saobraćaja sa prebivalištem na teritoriji Rasinskog okruga i rešenjem o stavljanju pod zdravstveni nadzor, mogu se javiti Centru za kontrolu i prevenciju bolesti na broj 037/438-794, 037/427-241 i 037/422-951 radnim radnima od 7 do 14 časova ili na brojeve 0648942282 i 0648942283 radnim danima od 7 do 20 časova.

Informacije o koronavirusu COVID-19:
http://covid19.rs/
http://www.batut.org.rs/index.php?content=2026

Međunarodni dan starijih osoba - 1. oktobar 2022. godine

„Otpornost i doprinosi starijih žena”

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa Rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Najnovije projekcije Ujedinjenih nacija pokazuju da se Opširnije...

Svetski dan srca – 29. septembar 2022. godine

“Svim srcem za sva srca”

Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine, sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova (KVB) vodeći uzrok smrti. Svake godine u svetu 18,6 miliona ljudi umre od bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 80% prevremenih smrti od srčanog i moždanog udara može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost). Zbog razlika u dostupnosti zdravstvenih usluga među zemljama prisutna je nejednakost u zbrinjavanju KVB. Preko 75% smrtnih slučajeva od KVB pogađa zemlje sa niskim i srednjim prihodima. Zagađenje vazduha je odgovorno za 25% svih smrtnih sličajeva od KVB, što čini sedam miliona smrti godišnje. Psihološki stres može da Opširnije...