NaslovnaO Zavodu

Nacionalni dan bez duvana - 31. januar 2019. godine

"Zaštitimo se od duvana"

U Srbiji se već duže od 20 godina svakog 31. januara obeležava Nacionalni dan bez duvana. Aktivnosti u okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana upozoravaju javnost na štetne efekte upotrebe duvana kao i izlaganja duvanskom dimu.
Ove godine, Nacionalni dan bez duvana se obeležava pod sloganom „Zaštitimo se od duvana” i posebno višestruke posledice po zdravlje ljudi i okoline i neophodnost jačanja multisektorske saradnje na ovom polju.
U okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana, Opširnije...

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе 21. – 27. јаnuаrа 2019. gоdinе

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 21. јаnuаrа dо 27. јаnuаrа 2019. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје. Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе pоslе intеrvеnciје Intеrеsnе grupе zа rак grlićа mаtеricе, каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju Каmpаnjе i оbеlеžеvаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе.
Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć trinаеsti put акtivnо učеstvuје u Opširnije...

Aerozagađenje u zimskom periodu i preporuke

Zavod za javno zdravlje Kruševac vrši kontinuirani monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji Grada Kruševaca kroz praćenje osnovnih zagađujućih materija, sumpordioksida, azotnih oksida, čađi, ukupnih taložnih materija i teških metala u taložnim materijama prema važećoj zakonskoj regulativi.
U zimskim mesecima dolazi do povećanja koncentracija čađi, kako zbog nepotpunog sagorevanja fosilnih goriva tako i zbog ''tromosti atmosfere'', visokog vazdušnog pritiska i vlažnosti vazduha kao i drugih nepovoljnih klimatskih faktora.

Preporuke Zavoda za javno zdravlje za takve dane su:

-    Smanjiti kretanje i boravak na otvorenom u gradskoj zoni, posebno u jutarnjim i večernjim časovima, kada je koncentracija čađi u vazduhu najveća.
-    Smanjiti provetravanje prostorija do promene vremenskih prilika.
-    Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici, starija populacija, mala deca, trudnice preporučuje se, ako su u mogućnosti, boravak u sredinama  gde nema zagađujućih materija.
-    Hroničnim bolesnicima redovno uzimanje terapije uz konsultacije sa lekarom.

Informacije za korisnika

1) Обим акредитације Завода за јавно здравље Крушевац  http://www.registar.ats.rs/predmet/230/
2) Сертификат о акредитацији (PDF)
3) Политика квалитета лабораторије за испитивање (PDF)
4) Политика поштовања НЕПРИСТРАСНОСТИ и обезбеђивање ПОВЕРЉИВОСТИ у поступцима лабораторијског испитивања (PDF)
5) ПРИГОВОРИ
Корисник може упутити приговор у вези са активностима лабораторије за испитивање. Решавање приговора корисника обавља се у складу са документованом процедуром.

Завод за јавно здравље Крушевац ће:
 - размотрити оправданост приговора,
 - предузети одговарајуће мере,
 - обавестити корисника о исходу приговора и предузетим мерама.

Особa за контакт: Ненад Костић, координатор за квалитет

На одлуку о исходу приговора, може се поднети жалба Заводу у року од 30 дана од достављања одлуке о исходу приговора. О жалби одлучује Етички одбор Завода. Одлука Етичког одбора Завода је коначна и против ње се може покренути спор пред надлежним судом.

Međunarodni dan starijih osoba - 1. oktobar 2018. godine

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe, dok je na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen i Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Trenutno, oko 700 miliona ljudi na svetu ima preko Opširnije...

Potkategorije

Poslednje vesti

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

© 2019 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.