NaslovnaO Zavodu

Svetski dan bez duvana - 31. maj 2018. godine

"Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova"
Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.
Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je „Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova“. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca“
Kampanja treba da ukaže na: Opširnije...

Nedelja zdravlja usta i zuba

U Srbiji će se  od 14. do 20. maja 2018. obeležiti XVIII  „Nedelja zdravlja usta i zuba“. Ova kampanja se obeležava u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, mreže instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Mnogobrojne predškolske ustanove, škole, zaposleni u prosveti, predškolska deca, Opširnije...

Svеtsкi dаn zdrаvljа - 7. аpril 2018. gоdinе

„Zdrаvljе zа svе”

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје i Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) – Каncеlаriје zа Srbiјu, svаке gоdinе оbеlеžаvа 7. аpril, Svеtsкi dаn zdrаvljа, као јеdаn оd znаčајnih dаtumа iz Каlеndаrа јаvnоg zdrаvljа. Оvе gоdinе Svеtsкi dаn zdrаvljа pоsvеćеn јеdоstupnоsti zdrаvstvеnој zаštiti i оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Zdrаvljе zа svе”. Оvе gоdinе оbеlеžаvа sе i Opširnije...

Nedelja imunizacije u Evropi - 23.-29.04.2018. godine

''Vakcinacija je individualno pravo, a kolektivna odgovornost''

Mаlе bоginjе su јеdаn оd vоdеćih uzrока smrtnоsti dеcе u svеtu, iако sе mоgu еfiкаsnо sprеčiti bеzbеdnоm i еfекtivnоm vакcinоm која је dоstupnа vеć višе оd 40 gоdinа.
U 2009. gоdini rеgistrоvаnа је еpidеmiја mаlih bоginjа u Bugаrsкој која prеdstаvljа nајvеću rеgistrоvаnu еpidеmiјu u pоslеdnjој dеcеniјi u Еvrоpsкоm rеgiоnu sа prеко 28.000 оbоlеlih i 28 umrlih оsоbа. Vеćinu оbоlеlih činilе su nеvакcinisаnе ili nеpоtpunо vакcinisаnе оsоbе, а višе оd pоlоvinе оbоlеlih su bilе оsоbе Opširnije...

Stručni ispiti

Obaveštenje o organizovanju polaganja stručnog ispita

Zdravstveni radnici sa višom i srednjom stručnom spremom, posle završenog pripravničkog staža u trajanju od 6 meseci, podnose prijavu za polaganje stručnog ispita Zavodu za javno zdravlje Kruševac, ul. Vojvode Putnika br. 2 - II sprat, kancelarija br. 26 i 27 (svakog radnog dana od 8 - 14 časova).

Prijava za polaganje strucnog ispita zdravstvenih radnika i saradnika sa višom i srednjom školskom spremom

Pripravnicka knjiica za zdravstvene radnike i saradnike

Uz prijavu se dostavlja:
1. Overena fotokopija diplome ili uverenja;
2. Overena pripravnička knjižica sa uredno popunjenim datumima, pečatima i potpisom odgovornog lica u skladu sa planom i programom za svaki profil;
3. Dokaz o uplati 8.990,00 dinara na ime troškova polaganja (po rešenju Ministarstva zdravlja br. 152-02-01115-2/2017-04).

Uplata se može izvršiti u prizemlju Zavoda, Sanitarni pregledi Centra za kontrolu i privenciju bolesti.

Licu kome je odobreno polaganje stručnog ispita blagovremeno se dostavlja (putem pošte na kućnu adresu ili telefonskim kontaktom) obaveštenje o danu i mestu polaganja.

Ako zdravstveni radnik nije položio stručni ispit može ga ponovo polagati posle 60 dana. U tom periodu ne mogu se preuzeti predata dokumenta.

Zdravstvenom radniku koji je položio stručni ispit izdaje se uverenje, koje se preuzima u Odeljenju za opšte, pravne i tehničke poslove (kancelarija br. 26), lično ili licu sa ovlašćenjem (koje ovlasti zdravstveni radnik). Priložena dokumenta ostaju u trajnoj dokumentaciji Zavoda.

Napomena: Pripravnička knjižica je trajni dokument koji ostaje u arhivi Zavoda sa ostalim dokumentima kandidata, a overena fotokopija ostaje kandidatu za regulisanje ostalih potreba (npr. odlazak u inostranstvo).

Polaganje stručnog ispita se obavlja pred ispitnom komisijom svakog meseca, od 25-og do kraja tekućeg meseca (izuzev jednog meseca u godini Jul ili Avgust).

Ispitna pitanja za polaganje strucnog ispita zdravstvenih radnika i saradnika sa višom i srednjom školskom spremom
Ispitna pitanja - zakonodavsto
Ispitna pitanja - preventiva - za sve zdravstvene radnike
Ispitna pitanja - medicinske sestre – tehnicari opsteg smera
Ispitna pitanja - laboratorijski tehničar
Ispitna pitanja - fizioterapeutski tehničar
Ispitna pitanja - farmaceutski tehnicar
Ispitna pitanja - ginekologija – akušerstvo
Ispitna pitanja - radiološki tehničar

Kontakt osoba:  Biljana Mosurović, dipl. pravnik
                             Ljiljana Radović, administrativno-tehnički sekretar
Telefoni: 037/438-794, 427-241, lok. 26
Faks: 037/422-951
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Potkategorije

Poslednje vesti

cert 
rszdravlje 
whologo 
batut
doktor
krusevacEPZZO

RFZO

DILS

© 2018 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.