NaslovnaO Zavodu

INSTRUKCIJA O KOMERCIJALNOM TESTIRANJU NA COVID-19

Od 21.05.2020. na teritoriji Rasinskog okruga, u Zavodu za javno zdravlje Kruševac, laboratoriji Centra za humanu mikrobiologiju (zgrada iza upravne zdrage Zavoda), radnim danima i subotom od 08 do 10 časova, vršiće se komercijalno testiranje na COVID-19.
Poželjno je zakazati testerinje na telefone: 037/438-794, 037/427-241 i 037/422-951, radnim danom od 08 do 14h!

Kategorije lica na koje se procedura odnosi:

A.    Građani, državljani Republike Srbije, koji putuju u inostranstvo,
B.    Građani, strani državljani, koji se trenutno nalaze na teritoriji Republike Srbije, a žele da napuste zemlju,
C.    Državljani Republike Srbije, koji su ušli u zemlju, bez negativnog RT-PCR testa, stavljeni u kućnu izolaciju od 14 dana, ukoliko žele da skrate period izolacije

Obavljanje testiranja:

•    Testiraju se uzimanjem uzorka (bris nosa i grla) i analizom uzetog uzorka, primenom RT-PCR –SARS-CoV2 testa, u laboratorijama imenovanim za testiranje na COVID-19, tokom trajanja epidemije COVID-19
•    Testiranje se obavlja na lični zahtev,
•    Testiranje na lični zahtev građana košta 6.000,00 RSD,
•    Uzimanje brisa se obavlja u Zavodu za javno zdravlje Kruševac, laboratoriji Centra za humanu mikrobiologiju (zgrada iza upravne zdrage Zavoda), radnim danima i subotom od 08 do 10 časova
•    Plaćanje testiranja se obavlja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se uzima bris,
•    Rezultat testiranja stiže u proseku za dva do tri dana od momenta uzimanja uzorka, izuzetno duže.

Izuzeci od obaveze plaćanja testiranja, primenom RT-PCR –SARS-CoV2 testa (isključivo zbog potreba putovanja i skraćenja perioda kućne izolacije) su:

1.    maloletna lica, državljani Republike Srbije,
2.    studenti – građani Republike Srbije,
3.    studenti – pripadnici srpske nacionalne manjine, državljani susednih zemalja i Slovenije, koji studiraju u Republici Srbiji

Javne nabavke za 2020. godinu

 

Plan nabavki za 2020. godinu

 

-

1. JNMV br. 1 - Testovi za mini-vidas 15.04.2020. god.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-

2. JNMV br. 2 -  Laboratorijski testovi 11.05.2020. god.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija

-

3. JNMV br. 3 -  Antibiogram diskovi 12.05.2020. god.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija

-

4. JNMV br. 4 - Podloge za mikrobiološku laboratoriju 19.05.2020. god.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-